Techniczne i kliniczne

W jaki sposób pokarm powoduje wytwarzanie przeciwciał IgG?

Ogólnie rzecz biorąc, podczas trawienia pokarmy rozkładane są na ich części składowe, np. aminokwasy, glicerydy, itp. Przedostają się one bez przeszkód przez jelita do krwi. Czasem jednak do krwi przez ścianę jelita potrafią się przedostać niewielkie części pokarmów strawionych częściowo lub niestrawionych i są wówczas przez układ immunologiczny rozpoznawane jako „obce”. Układ odpornościowy odpowiada na to wytwarzając przeciwciała (IgG). U niektórych pacjentów zapalenie lub podrażnienie śluzówki jelit sprawia, że częściowo strawione pokarmy przedostają się łatwiej do krwioobiegu. Ten stan nazywany jest zespołem nieszczelnego jelita i dotknięci nim pacjenci zazwyczaj mają wysokie poziomy przeciwciał wobec różnorodnych pokarmów.
Informacje prawne | Copyright © 2022 by 4Active | Created by InterMake.pl