Techniczne i kliniczne

Jeśli wszystkie cząsteczki przedostają się przez ściankę jelit, dlaczego jedne z nich wywołują nietolerancję pokarmową, a inne nie?

Rozwojem nietolerancji pokarmowej opartej na wytwarzaniu przeciwciał IgG kierują dwa czynniki: ilość szkodliwego pokarmu w diecie i zdolność tego pokarmu do stymulacji produkcji przeciwciał. Pokarmom spożywanym w wielkich ilościach częściej towarzyszy wytwarzanie przeciwciał pokarmowych, kompleksów antygen-przeciwciało i pojawianie się objawów. Niektóre pokarmy są bardziej „immunogenne” niż inne, tzn. większe jest prawdopodobieństwo, że mogą wywołać produkcję przeciwciał.
Informacje prawne | Copyright © 2022 by 4Active | Created by InterMake.pl