Techniczne i kliniczne

Co decyduje o tym, jakie substancje przedostają się przez nieszczelne ścianki jelit?

Skład Twojej diety i rozmiar cząstek pokarmu. U pacjentów z zespołem nieszczelnego jelita często uszkodzone są cząstki transportujące, będące nośnikami minerałów. Może to u nich prowadzić do niedoboru minerałów.
Informacje prawne | Copyright © 2022 by 4Active | Created by InterMake.pl